Nanoscience and Nanotechnology: How are they coming into our everyday life

La nanociència i la nanotecnologia són disciplines relativament joves que ja tenen un impacte gran en les nostres vides. Smartphones, materials amb propietats especials, aplicacions biomèdiques… el nombre de solucions que sorgeixen del coneixement de la matèria a la nanoescala creix ràpidament.

A càrrec de:

Dra. Anna Laromaine, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

Dr. Francesc Pérez, Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM)

Dra. Neus Domingo, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)